Giải thích từ ngữ:

Bên A: Bên bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Bên B: Bên mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, thuê mua bất động sản.

Lpvreal.vn không phải là Bên A nên việc đổi trả bất động sản sẽ được thực hiện theo chính sách thỏa thuận trong hợp đồng giữa Bên A và Bên B.

Lpvreal.vn chỉ là trung gian môi giới BĐS cho Bên A và Bên B nên Lpvreal.vn không có nghĩa vụ thực hiện việc đổi trả/ hoàn tiền cho Bên A và Bên B nếu có phát sinh vấn đề giữa Bên A và Bên B. Lpvreal.vn chỉ có vai trò là trung tâm hỗ trợ, hướng dẫn Bên A và Bên B các thủ tục để giải quyết vấn đề đang gây mẫu thuẫn hoặc tranh chấp giữa đôi bên. Lpvreal.vn sẽ cung cấp thông tin của Bên A hoặc Bên B cho Bên A hoặc Bên B khi có yêu cầu hỗ trợ từ 2 bên hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Lpvreal.vn chỉ hỗ trợ một phần trách nhiệm cho Bên A hoặc Bên B nếu lỗi thuộc về bên còn lại mà Lpvreal.vn đã giới thiệu, tư vấn cho Bên A hoặc Bên B. Trách nhiệm này tùy vào thỏa thuận giữa Bên A, Bên B và Lpvreal.vn. Ngoài ra Lpvreal.vn cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ Bên A và Bên B yêu cầu bên còn lại bồi thường thiệt hại cho Bên A hoặc Bên B nếu xét thấy lỗi đó thuộc về Bên A hoặc Bên B.

Lpvreal.vn yêu cầu Bên A phải cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách đổi trả/ hoàn tiền bất động sản vào hợp đồng và khuyến cáo Bên B nên đọc kỹ các quy định, điều lệ trong hợp đồng về các chính sách đổi trả/ hoàn tiền này trước khi quyết định thực hiện giao dịch BĐS đó tránh trường hợp không thống nhất quan điểm gây mẫu thuẫn về sau.

Xếp hạng và đánh giá bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *