Chính sách đổi trả & hoàn tiền

Giải thích từ ngữ:

Bên A: Bên bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Bên B: Bên mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, thuê mua bất động sản.

Lpvreal.vn không phải là Bên A nên việc đổi trả bất động sản sẽ được thực hiện theo chính sách thỏa thuận trong hợp đồng giữa Bên A và Bên B.

Lpvreal.vn chỉ là trung gian môi giới BĐS cho Bên A và Bên B nên Lpvreal.vn không có nghĩa vụ thực hiện việc đổi trả/ hoàn tiền cho Bên A và Bên B nếu có phát sinh vấn đề giữa Bên A và Bên B. Lpvreal.vn chỉ có vai trò là trung tâm hỗ trợ, hướng dẫn Bên A và Bên B các thủ tục để giải quyết vấn đề đang gây mẫu thuẫn hoặc tranh chấp giữa đôi bên. Lpvreal.vn sẽ cung cấp thông tin của Bên A hoặc Bên B cho Bên A hoặc Bên B khi có yêu cầu hỗ trợ từ 2 bên hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Lpvreal.vn chỉ hỗ trợ một phần trách nhiệm cho Bên A hoặc Bên B nếu lỗi thuộc về bên còn lại mà Lpvreal.vn đã giới thiệu, tư vấn cho Bên A hoặc Bên B. Trách nhiệm này tùy vào thỏa thuận giữa Bên A, Bên B và Lpvreal.vn. Ngoài ra Lpvreal.vn cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ Bên A và Bên B yêu cầu bên còn lại bồi thường thiệt hại cho Bên A hoặc Bên B nếu xét thấy lỗi đó thuộc về Bên A hoặc Bên B.

Lpvreal.vn yêu cầu Bên A phải cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách đổi trả/ hoàn tiền bất động sản vào hợp đồng và khuyến cáo Bên B nên đọc kỹ các quy định, điều lệ trong hợp đồng về các chính sách đổi trả/ hoàn tiền này trước khi quyết định thực hiện giao dịch BĐS đó tránh trường hợp không thống nhất quan điểm gây mẫu thuẫn về sau.

Xếp hạng và đánh giá bài viết:

Phương thức thanh toán

Giải thích từ ngữ:

Bên A: Bên bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Bên B: Bên mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, thuê mua bất động sản.

1. Giao dịch giữa Bên A và Bên B

Bên A và Bên B sẽ thỏa thuận việc thanh toán nhau mà không qua website: Lpvreal.vn. Trên website Lpvreal.vn không có bất kỳ cổng thanh toán nào.

2. Giao dịch giữa Bên A, Bên B và Lpvreal.vn

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán qua hình thức chuyển khoản, chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản ngân hàng trong hợp đồng ký kết với khách hàng hoặc qua mail của khách hàng.

Xếp hạng và đánh giá bài viết:

Điều khoản sử dụng website

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn các Quý khách đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham quan Lpvreal.vn cũng như sử dụng các dịch vụ trên trang website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản sử dụng Website này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Lpvreal.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản sử dụng Website. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng Website & Chính sách bảo mật thông tin, xin vui lòng không sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Lpvreal.vn.

Điều khoản sử dụng Website này được ký kết bởi và giữa Lpvreal.vn với bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cập hoặc sử dụng website Lpvreal.vn (được gọi chung là “Người sử dụng” hoặc “bạn”).

Lpvreal.vn là website được thiết kế nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ kinh doanh và thông tin về bất động sản, các lĩnh vực liên quan. Lpvreal.vn chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Lpvreal.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với: (a) việc bạn sử dụng website Lpvreal.vn, kể cả vùng tương tác bất kỳ, (b) việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Lpvreal.vn, (c) phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Lpvreal.vn.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Lpvreal.vn, bạn đồng ý sẽ không:

•    Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Lpvreal.vn;

•    Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;

•    Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Lpvreal.vn quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Lpvreal.vn;

•    Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

•    Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

•    Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

•    Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Lpvreal.vn;

•    Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;

•    Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;

•    Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;

•    Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Lpvreal.vn, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

•    Bạn thừa nhận Nội dung trên website Lpvreal.vn nói chung do Lpvreal.vn, cộng tác viên cá nhân về nội dung (“Cộng tác viên”), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Lpvreal.vn cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

•    Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (a) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (b) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (c) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website Lpvreal.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website Lpvreal.vn, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Lpvreal.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website Lpvreal.vn mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website Lpvreal.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website Lpvreal.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website Lpvreal.vn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị

3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, website Lpvreal.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website Lpvreal.vn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website Lpvreal.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website Lpvreal.vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website Lpvreal.vn & chủ sở hữu không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Điều khoản sử dụng Website này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website Lpvreal.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website Lpvreal.vn khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website Lpvreal.vn không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản sử dụng Website này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website Lpvreal.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website Lpvreal.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website Lpvreal.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website Lpvreal.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (a) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Lpvreal.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (b) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website Lpvreal.vn hoặc các nhóm thứ ba khác, (c) vi phạm luật hiện hành hoặc (d) những điều không hay khác.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website Lpvreal.vn trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Lpvreal.vn. Website Lpvreal.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Lpvreal.vn mà không thông báo với các hành động khi Lpvreal.vn tin là vi phạm Điều khoản sử dụng Website này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website Lpvreal.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website Lpvreal.vn và những người sử dụng khác.

Website Lpvreal.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản sử dụng Website này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Lpvreal.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Lpvreal.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website Lpvreal.vn kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website Lpvreal.vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website Lpvreal.vn hoặc được kiểm soát bởi Lpvreal.vn. Website Lpvreal.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website Lpvreal.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website Lpvreal.vn không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Lpvreal.vn, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website Lpvreal.vn.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Lpvreal.vn tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản sử dụng Website này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website Lpvreal.vn hoặc site internet được kết nối đến hoặc từ website Lpvreal.vn, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website Lpvreal.vn.

7. Các vấn đề khác

Điều khoản sử dụng Website này bao gồm toàn bộ sự Thỏa thuận giữa website Lpvreal.vn và bạn, và thay thế mọi Thỏa thuận trước đây về chủ đề này. Website Lpvreal.vn có thể xét lại Điều khoản sử dụng Website này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản sử dụng Website này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Lpvreal.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Lpvreal.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Lpvreal.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản sử dụng Website này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Điều khoản sử dụng Website này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên Lpvreal.vn sẽ hữu ích đối với bạn.

Xếp hạng và đánh giá bài viết:

Chính sách khách hàng

1. Phạm vi áp dụng
Chính sách khách hàng được áp dụng cho khách hàng củaCÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ.

2. Chính sách Khách hàng
Chính sách bảo lưu và hoàn trả chi phí thi công đối với khách hàng tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. Trước khi thi công chỉ được hỗ trợ vì một số lý do chính đáng và bất khả kháng như kinh tế và gia đình, Công tác đột xuất, tai nạn, ốm đau hay hiếu lễ (Phải xác nhận nếu có). Khách hàng có thể làm thủ tục bảo lưu chi phí trong thời hạn cho phép (không quá 60 ngày tính từ thời điểm đóng chi phí).

Việc bảo lưu giúp khách hàng có thể tho công trong khung thời gian phù hợp với mình. CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. chỉ chấp nhận bảo lưu chi phí đối với những trường hợp như: Công tác đột xuất, tai nạn, ốm đau hay hiếu lễ (Phải xác nhận nếu có).

Một số quy định khi khách hàng chấp nhận bảo lưu chi phí điều trị:

a) Khách hàng phải luôn giữ Hóa đơn đã thanh toán chi phí thi công để làm cơ sở bảo lưu thời gian điều trị tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ.

b) Phải thông báo tình hình cụ thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. Biết trước 07 ngày khi khách hàng quyết định bảo lưu chi phí và thay đổi thời gian thi công để CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. hỗ trợ tư vấn và giải quyết.

c) Khách hàng phải chấp nhận rủi ro nếu có sự thay đổi về thời gian thi công đã bảo lưu ở tương lai và chỉ được bảo lưu không quá 60 ngày. Nếu khách hàng không tiếp tục thi công, đồng nghĩa với việc khách hàng đã chủ động tự hủy hợp đồng. CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. Không tiếp tục giải quyết các khiếu nại về sau. Khi bảo lưu, khách hàng phải thi công đúng thời điểm và thời gian đã bảo lưu.

Lưu ý:
Chúng tôi không có chính sách hoàn trả chi phí thi công tại bất kỳ thời điểm nào mà nguyên nhân xin hoàn trả chi phí của khách hàng không thuộc vào lỗi của CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. Các ngoại lệ được cân nhắc và xử lý theo quyết định của CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ.

Thời gian thi công có thể được thông báo dời tối đa 2 tuần, để thông tin được thông suốt, vui lòng theo dõi thường xuyên Email, Fanpage hoặc giữ liên lạc đối với số điện thoại mà khách hàng đăng ký bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Chúng tôi chỉ hoàn trả chi phí nếu lỗi xuất phát từ phía CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ khi đã thu phí mà không thi công trong vòng 30 ngày và không thông báo đến khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. có quyền lưu trữ hồ sơ, hình ảnh trước và sau khi thi công của khách hàng. Một số hình ảnh có thể được cắt và che phủ một phần (nhằm bảo mật thông tin khách hàng) với mục đích sử dụng trong việc quảng cáo, báo cáo, truyền thông… và đối chiếu hiệu quả.

Quy định hỗ trợ khách hàng sau thi công:
Theo dõi và cập nhật tình trạng sau thi công của khách hàng thông qua các kênh online của CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ.

Hướng dẫn khách hàng tự xử trí các vấn đề phát sinh tại nhà ở vùng, khu vực thi công (nếu có).
Quy định giải quyết, xử lý khiếu nại:

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải nhằm duy trì sự sự tin cậy và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại của CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ. như sau:

– Bước 1: Khách hàng khiếu nại về chất lượng dịch vụ và các vấn đề liên quan thông qua số Hotline: 19009402

– Bước 2: Bộ phận CSKH sẽ nhanh chóng ghi nhận khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại dựa trên tình trạng trước và sau khi thi công, bảng cam kết mà khách hàng đã ký với CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ trước khi thi công.

– Bước 3: Nếu như qua hình thức thương lượng, hòa giải vẫn không giải quyết được, trường hợp bất khả kháng thì sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ:

Thông tin liên hệ:

– CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ

– Website : www.lpvreal.vn

– Mail : info@lpvreal.vn

– Địa chỉ : Trụ sở chính: 138 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CN Quy Nhơn: Lô 8, Chung cư Hoàng Văn Thụ, đường Xuân Thủy, phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định

CN An Nhơn: 88 Quang Trung, TX.An Nhơn, T.Bình Định, Việt Nam

– Điện thoại : 19009402

Xếp hạng và đánh giá bài viết:

Chính sách bảo mật

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;

– Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

– Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trên website

– Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

– Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch

– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi

IV. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Nhân viên của công ty

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

V. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin liên hệ:

– CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV BẤT ĐỘNG SẢN LÝ PHONG VŨ

– Website : www.lpvreal.vn

– Mail : info@lpvreal.vn

– Địa chỉ : Trụ sở chính: 138 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CN Quy Nhơn: Lô 8, Chung cư Hoàng Văn Thụ, đường Xuân Thủy, phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định

CN An Nhơn: 88 Quang Trung, TX.An Nhơn, T.Bình Định, Việt Nam

– Điện thoại : 19009402

VI. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

VII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Xếp hạng và đánh giá bài viết: