NHIỀU “ĐÒN BẨY” CHÍNH SÁCH TĂNG NGUỒN CUNG CHO THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ QUY NHƠN

NHIỀU “ĐÒN BẨY” CHÍNH SÁCH TĂNG NGUỒN CUNG CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nhiều cơ chế và chính sách pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản đã được ban hành, tháo gỡ nhiều khó khăn để tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Xem thêM

Xếp hạng và đánh giá bài viết: